UNIGE document Edited Book
previous document  unige:95157  next document
add to browser collection
Title

Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich

Editors
Zaborniak-Sobczak, Malgorzata
Bienkowska, Katarzyna Ita
Publication Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016
Identifiers
ISBN: 978-83-7996-252-5
Full text
Extract (944 Kb) - public document Free access
Structures
Research group Théories, actions, langages et savoirs en formation à l'enseignement (TALES)
Citation
(ISO format)
ZABORNIAK-SOBCZAK, Malgorzata, BIENKOWSKA, Katarzyna Ita, TOMINSKA CONTE, Edyta, (eds.). Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich. Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:95157

219 hits

41 downloads

Update

Deposited on : 2017-06-28

Export document
Format :
Citation style :