UNIGE document Scientific Article
previous document  unige:84147  next document
add to browser collection
Title

Sociale participatie in het secundair onderwijs in Oostenrijk gemeten met de Social Participation Questionnaire

Authors
Schwab, Susanne
Published in Pedagogische Studiën. 2016, vol. 93, no. 2, p. 83-96
Abstract In Oostenrijk wordt voor de nabije toekomst gestreefd naar inclusief onderwijs voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen blijken echter vaker het risico te lopen sociaal geïsoleerd te raken. In deze studie rapporteren we over de psychometrische kwaliteiten van een Duitse versie van de Social Participation Questionnaire (SPQ; Koster, Nakken, Pijl, Van Houten & Spelberg, 2008), zoals we die in Oostenrijk hebben toegepast. De SPQ is ingevuld door de leerkrachten van 460 leerlingen in het secundair onderwijs, waarvan 55 een gediagnosticeerde specifieke onderwijsbehoefte hadden. De Duitstalige SPQ blijkt goede psychometrische karakteristieken te vertonen. De vier subschalen, evenals de totale SPQscore, blijken een goede betrouwbaarheid te hebben voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. Zoals verwacht, schatten leerkrachten de sociale participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften lager in dan die van de andere leerlingen. Dit geldt voor de totale SPQ-score envoor drie van de vier subschalen (Contacten en Interacties, Vriendschappen en relaties en Sociale zelfperceptie). De onderhavige studie bevestigt, over het algemeen, de resultaten van de studies in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs.
Keywords Sociale participatieSpecifieke onderwijsbehoeftenInclusief onderwijs
Full text
Article (Author postprint) (258 Kb) - document accessible for UNIGE members only Limited access to UNIGE
Other version: http://www.vorsite.nl/nl/archief-ps/
Structures
Research group MEtacognition, Dynamic Assessment, Socio-adaptative competences and Inclusion (MEDASI)
Citation
(ISO format)
HESSELS, Marco G.P., SCHWAB, Susanne. Sociale participatie in het secundair onderwijs in Oostenrijk gemeten met de Social Participation Questionnaire. In: Pedagogische Studiën, 2016, vol. 93, n° 2, p. 83-96. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:84147

227 hits

4 downloads

Update

Deposited on : 2016-06-01

Export document
Format :
Citation style :