en
Scientific article
Dutch

Sociale participatie in het secundair onderwijs in Oostenrijk gemeten met de Social Participation Questionnaire

Published inPedagogische Studiën, vol. 93, no. 2, p. 83-96
Publication date2016
Abstract

In Oostenrijk wordt voor de nabije toekomst gestreefd naar inclusief onderwijs voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen blijken echter vaker het risico te lopen sociaal geïsoleerd te raken. In deze studie rapporteren we over de psychometrische kwaliteiten van een Duitse versie van de Social Participation Questionnaire (SPQ; Koster, Nakken, Pijl, Van Houten & Spelberg, 2008), zoals we die in Oostenrijk hebben toegepast. De SPQ is ingevuld door de leerkrachten van 460 leerlingen in het secundair onderwijs, waarvan 55 een gediagnosticeerde specifieke onderwijsbehoefte hadden. De Duitstalige SPQ blijkt goede psychometrische karakteristieken te vertonen. De vier subschalen, evenals de totale SPQscore, blijken een goede betrouwbaarheid te hebben voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. Zoals verwacht, schatten leerkrachten de sociale participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften lager in dan die van de andere leerlingen. Dit geldt voor de totale SPQ-score envoor drie van de vier subschalen (Contacten en Interacties, Vriendschappen en relaties en Sociale zelfperceptie). De onderhavige studie bevestigt, over het algemeen, de resultaten van de studies in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs.

Keywords
  • Sociale participatie
  • Specifieke onderwijsbehoeften
  • Inclusief onderwijs
Citation (ISO format)
HESSELS, Marco G.P., SCHWAB, Susanne. Sociale participatie in het secundair onderwijs in Oostenrijk gemeten met de Social Participation Questionnaire. In: Pedagogische Studiën, 2016, vol. 93, n° 2, p. 83–96.
Main files (1)
Article (Accepted version)
accessLevelRestricted
Identifiers
  • PID : unige:84147
546views
4downloads

Technical informations

Creation05/14/2016 8:53:00 AM
First validation05/14/2016 8:53:00 AM
Update time03/15/2023 12:24:32 AM
Status update03/15/2023 12:24:32 AM
Last indexation05/02/2024 5:29:13 PM
All rights reserved by Archive ouverte UNIGE and the University of GenevaunigeBlack