UNIGE document Book Chapter
previous document  unige:106297  next document
add to browser collection
Title

Wstęp. Uwarunkowania historyczno-polityczne aktualnych rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w wybranych krajach Europy

Authors
Zaborniak-Sobczak, Malgorzata
Bienkowska, Katarzyna Ita
Published in Zaborniak-Sobczak, M.; Bienkowska, K., I. & Tominska, E. Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2016, p. 14-25
Identifiers
ISBN: 978-83-7996-252-5
Full text
Book chapter (Published version) (943 Kb) - public document Free access
Structures
Research group Théories, actions, langages et savoirs en formation à l'enseignement (TALES)
Citation
(ISO format)
ZABORNIAK-SOBCZAK, Malgorzata, BIENKOWSKA, Katarzyna Ita, TOMINSKA CONTE, Edyta. Wstęp. Uwarunkowania historyczno-polityczne aktualnych rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w wybranych krajach Europy. In: Zaborniak-Sobczak, M.; Bienkowska, K., I. & Tominska, E. (Ed.). Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich. Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. p. 14-25. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:106297

159 hits

12 downloads

Update

Deposited on : 2018-07-09

Export document
Format :
Citation style :