UNIGE document Book Chapter
previous document  unige:45589  next document
add to browser collection
Title

Švýcarská mediace

Author
Published in Raková S. & Lequesne, Ch. Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?. Praha: Historický ústav AV ČR. 2006, p. 41-57
Full text
Book chapter (Published version) (1.3 MB) - private document Private access
Structures
Citation
(ISO format)
MONNIER, Victor. Švýcarská mediace. In: Raková S. & Lequesne, Ch. (Ed.). Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?. Praha : Historický ústav AV ČR, 2006. p. 41-57. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:45589

243 hits

0 download

Update

Deposited on : 2015-01-20

Export document
Format :
Citation style :