UNIGE document Book Chapter
previous document  unige:95156  next document
add to browser collection
Title

Typy wsparcia wczesnorozwojowego dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin w wielojęzykowej i wielokulturowej Szwajcarii. Przykład kantonów romańskich

Author
Published in M. Zaborniak-Sobczak, K.I. Bienkowska & E. Tominska. Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowski. 2016
Identifiers
ISBN: 978-83-7996-252-5
Full text
Book chapter (Published version) (1.6 MB) - public document Free access
Structures
Research group Théories, actions, langages et savoirs en formation à l'enseignement (TALES)
Citation
(ISO format)
TOMINSKA CONTE, Edyta. Typy wsparcia wczesnorozwojowego dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin w wielojęzykowej i wielokulturowej Szwajcarii. Przykład kantonów romańskich. In: M. Zaborniak-Sobczak, K.I. Bienkowska & E. Tominska (Ed.). Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich. Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowski, 2016. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:95156

21 hits

9 downloads

Update

Deposited on : 2017-06-28

Export document
Format :
Citation style :