UNIGE document Book Chapter
previous document  unige:14611  next document
add to browser collection
Title

Het vertrouwensproces bij consumenten binnen een winkelomgeving: De constructie van een nomologisch netwerk

Authors
Verbeke, W.
Van der Linden, D.
Published in Bronner, A.E., Ester, P.,Olivier, A.J., Van Raaij, W.F., Wedel, M. & Wierenga, B. Recente Ontwikkelingen in het Marktonderzoek. Jaarboek 1997 van de Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek en Informatiemanagement. Haarlem: De Vrieseborch. 1997, p. 227-240
Abstract The authors construct a nomological network about consumer trust in a retail setting.
Keywords MarketingTrustSales
Stable URL https://archive-ouverte.unige.ch/unige:14611
Full text
Book chapter (1.1 MB) - public document Free access
Structures
Research group MEtacognition, Dynamic Assessment, Socio-adaptative competences and Inclusion (MEDASI)

206 hits

1246 downloads

Update

Deposited on : 2011-03-14

Export document
Format :
Citation style :