Show items per page
Elements: 37
Page 1 on 2
 TitleAuthors / EditorsDate
add to browser selection
Modernization of the Curriculum as a Challenge for a Modern Educator Using the Example of Romandy Tominska Conte, Edyta 2019
add to browser selection
Umiejętności werbalne dziecka z niedosłuchem a wydolność układu oddechowego Zebrowska, Aleksandra; Tominska Conte, Edyta; Zwierzchowska, Anna 2019
add to browser selection
Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w szwajcarii romańskiej Tominska Conte, Edyta 2018
add to browser selection
Dynamiques interactionnelles dans l'entretien de stage : autour de la problématique de la différenciation Tominska Conte, Edyta; Dobrowolska, Dominika; Balslev, Kristine 2018
add to browser selection
Comparative analysis of selected European solutions in the field of early-development support and education of children and youth with hearing impairment Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Malgorzata 2017
add to browser selection
Conclusions and research perspectives concerning the system of early-developement support and education provided to hearing impaired children and youth Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Malgorzata 2017
add to browser selection
A mainstream education system with secialised support provision for Deaf and Hard of Hearing children. A Swiss perspective based on the example of the Canton of Geneva Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
A program of vestibular system stimulation and its significance for speech development in chidlren with a cochlear implant Tominska Conte, Edyta; Bienkowska, Katarzyna Ita; Zwierzchowska, Anna 2017
add to browser selection
What are the types of early development support available to children with hearing loss and their families in multilingual and multicultural Switzerland ? The exemple of Suisse romande Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
Selected issues of early-development support and education of children and youth with hearing impairment - comparative analysis on the example of five European countries Zaborniak-Sobczak, Malgorzata; Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
"Formative, on est vraiment dans cette perspective-là" : interventions et intentions d'une formatrice universitaire dans l'évaluation de stages Balslev, Kristine; Perréard Vité, Anne; Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
Interventions verbales des formateurs lors des entretiens de stage : entre l'évaluation formative et certificative Tominska Conte, Edyta; Dobrowolska, Dominika; Balslev, Kristine 2017
add to browser selection
Phénomènes discursifs-réflexifs dans la formation des enseignants en alternance Dobrowolska, Dominika; Bota, Cristian; Balslev, Kristine; Mosquera Roa, Ricardo Santiago; ... Vanhulle, Sabine 2017
add to browser selection
Wstęp. Uwarunkowania historyczno-polityczne aktualnych rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w wybranych krajach Europy Zaborniak-Sobczak, Malgorzata; Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
Typy wsparcia wczesnorozwojowego dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin w wielojęzykowej i wielokulturowej Szwajcarii. Przykład kantonów romańskich Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich Zaborniak-Sobczak, Malgorzata; Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
Analiza porównawcza wybranych rozwiązań europejskich w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Bieńkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Małgorzata 2016
add to browser selection
Wnioski oraz perspektywy badawcze dotyczące systemu wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Malgorzata 2016
add to browser selection
System szkolnictwa ogólnodostępnego ze specjalnym wsparciem dla dzieci głuchych i niedosłyszących. Perspektywa szwajcarska na przykładzie kantonu genewskiego Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
Planning for Faculty Recruitment and Assessment in Higher Education: Considering Student Preferences for Faculty Characteristics in Poland and Switzerland Rebisz, Slawomir; Tominska Conte, Edyta; Sikora, Ilona 2016
<< previous | 1 | 2 |