Show items per page
Elements: 37
Page 1 on 2
 TitleAuthors / EditorsDate
add to browser selection
Modernization of the Curriculum as a Challenge for a Modern Educator Using the Example of Romandy Tominska Conte, Edyta 2019
add to browser selection
Umiejętności werbalne dziecka z niedosłuchem a wydolność układu oddechowego Zebrowska, Aleksandra; Tominska Conte, Edyta; Zwierzchowska, Anna 2019
add to browser selection
Dynamiques interactionnelles dans l'entretien de stage : autour de la problématique de la différenciation Tominska Conte, Edyta; Dobrowolska, Dominika; Balslev, Kristine 2018
add to browser selection
Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w szwajcarii romańskiej Tominska Conte, Edyta 2018
add to browser selection
What are the types of early development support available to children with hearing loss and their families in multilingual and multicultural Switzerland ? The exemple of Suisse romande Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
Selected issues of early-development support and education of children and youth with hearing impairment - comparative analysis on the example of five European countries Zaborniak-Sobczak, Malgorzata; Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
Phénomènes discursifs-réflexifs dans la formation des enseignants en alternance Dobrowolska, Dominika; Bota, Cristian; Balslev, Kristine; Mosquera Roa, Ricardo Santiago; ... Vanhulle, Sabine 2017
add to browser selection
"Formative, on est vraiment dans cette perspective-là" : interventions et intentions d’une formatrice universitaire dans l’évaluation de stages Balslev, Kristine; Perréard Vité, Anne; Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
Comparative analysis of selected European solutions in the field of early-development support and education of children and youth with hearing impairment Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Malgorzata 2017
add to browser selection
Conclusions and research perspectives concerning the system of early-developement support and education provided to hearing impaired children and youth Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Malgorzata 2017
add to browser selection
A mainstream education system with secialised support provision for Deaf and Hard of Hearing children. A Swiss perspective based on the example of the Canton of Geneva Tominska Conte, Edyta 2017
add to browser selection
Interventions verbales des formateurs lors des entretiens de stage : entre l’évaluation formative et certificative Tominska Conte, Edyta; Dobrowolska, Dominika; Balslev, Kristine 2017
add to browser selection
A program of vestibular system stimulation and its significance for speech development in chidlren with a cochlear implant Tominska Conte, Edyta; Bienkowska, Katarzyna Ita; Zwierzchowska, Anna 2017
add to browser selection
Typy wsparcia wczesnorozwojowego dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin w wielojęzykowej i wielokulturowej Szwajcarii. Przykład kantonów romańskich Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Na przykładzie pieciu krajow europejskich Zaborniak-Sobczak, Malgorzata; Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
System szkolnictwa ogólnodostępnego ze specjalnym wsparciem dla dzieci głuchych i niedosłyszących. Perspektywa szwajcarska na przykładzie kantonu genewskiego Tominska Conte, Edyta 2016
add to browser selection
Discours académiques et discours professionnels : positionnement et savoirs des enseignants en formation Dobrowolska, Dominika; Balslev, Kristine; Tominska Conte, Edyta; Mosquera Roa, Ricardo Santiago; Vanhulle, Sabine 2016
add to browser selection
Planning for Faculty Recruitment and Assessment in Higher Education: Considering Student Preferences for Faculty Characteristics in Poland and Switzerland Rebisz, Slawomir; Tominska Conte, Edyta; Sikora, Ilona 2016
add to browser selection
Analiza porównawcza wybranych rozwiązań europejskich w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Bieńkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta; Zaborniak-Sobczak, Małgorzata 2016
add to browser selection
Wstęp. Uwarunkowania historyczno-polityczne aktualnych rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w wybranych krajach Europy Zaborniak-Sobczak, Malgorzata; Bienkowska, Katarzyna Ita; Tominska Conte, Edyta 2016
<< previous | 1 | 2 |